ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι Κύκλοι Επιμόρφωσης πρόκειται για Προγράμματα Επιμόρφωσης που ολοκληρώνονται σε σεμιναριακά μαθήματα. Χορηγούνται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση. Όλοι οι Κύκλοι Επιμόρφωσης ακολουθούν τα συστήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!