ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα αυτόνομα επιμορφωτικά σεμινάρια πρόκειται για μονά ή και διπλά επιμορφωτικά σεμινάρια, δηλαδή αποτελούν ένα ή δύο μαθήματα αντίστοιχα. Χορηγείται Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση. Όλα τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ακολουθούν τα συστήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!