ΑΡΧΕΣ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A08
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο κύκλος πιστοποιείται με 50 ώρες επιμόρφωσης και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε χρήση.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Δυνατότητα επιλογής: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά όποιο σεμιναριακό μάθημα επιθυμεί ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο.
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50 (δεν αφορούν τις διδακτικές ώρες, αλλά τις ώρες για τη συνολική αναγνωρισμένη διάρκεια της επιμόρφωσης)
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αρχές Ψυχοσυναισθηματικής Ανάπτυξης των Μαθητών

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχολικός εκφοβισμός, αναγνώριση & αντιμετώπιση»

Το bulling – εκφοβισμός είναι ένα νέο φαινόμενο σωματικής ή και λεκτικής βίας ανάμεσα σε μαθητές. Το bulling ξεχωρίζει γιατί έχει σκοπό και είναι επαναλαμβανόμενο. Το bulling δεν είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα καθώς τα αποτελέσματά της δύναται να ακολουθούν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό όλη τους της ζωή. Αναλύονται οι λόγοι εμφάνισής του και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί, διότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση όλων των παιδιών και των μαθητών για το φαινόμενο αυτό.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εκπαίδευση στη σωστή χρήση του διαδικτύου»

Το Internet έχει μπει στη ζωή μας και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τα παιδιά, όμως η ενημέρωση για τη σωστή χρήση του είναι ελλιπής. Η απουσία σωστής εκπαίδευσης στη χρήση του έχει αρνητικά αποτελέσματα γνωστά σε όλους. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, το gaming, το gambling, το ηλεκτρονικό bullying, το dark web και η έκθεση σε ακατάλληλο για ανηλίκους υλικό είναι κάποια από τα συνηθέστερα προβλήματα. Αναλύονται οι κίνδυνοι του διαδικτύου για τους ανηλίκους και το πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εκπαίδευση για την αποφυγή χρήσης ουσιών & τον εθισμό»

Στις μέρες μας τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέσα (tv, smartphones, internet, κλπ) και δυστυχώς έχουν εύκολη πρόσβαση και σε διάφορες ουσίες, όπως όλων των ειδών τα ναρκωτικά, το τσιγάρο και το αλκοόλ. Η παρορμητικότητα ως κοινό στοιχείο της ηλικίας των εφήβων τους ωθεί να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με καινούρια πράγματα, για πολλούς λόγους τους οποίους και  θα αναλύσουμε. Ο εθισμός ως αποτέλεσμα της χρήσης ουσιών είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και γι’ αυτό ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι πολύ σημαντικός. Εστίαση στη σωστή ενημέρωση και στην αντιμετώπιση των εθισμών στα πρώιμα αλλά και στα κρίσιμα στάδια.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αναγνώριση & αντιμετώπιση ενδο-οικογενειακής βίας»

Βία, μια λέξη που κρύβει πολύ σκοτάδι μέσα της. Η βία κυριαρχεί στην τηλεόραση, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι παντού γύρω μας. Υπάρχει στο σχολικό περιβάλλον, στις φιλικές σχέσεις, υπάρχει όμως δυστυχώς και μέσα στην οικογένεια. Εκεί όπου θα έπρεπε το παιδί να βρίσκει καταφύγιο και αναγνώριση κάποιες φορές βρίσκει μόνο την τιμωρία, την αποδοκιμασία και την κακοποίηση άλλες φορές σωματική και άλλες συναισθηματική – ψυχολογική. Τα παιδιά αυτά έχουν χαρακτηριστική συμπεριφορά και πολλές φορές εμπλέκονται στο bulling. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός ως προς την αναγνώριση και ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την ενδο-οικογενειακή βία, αλλά και ως προς τους φορείς εκείνους στους οποίους το παιδί μπορεί να απευθυνθεί και να ζητήσει βοήθεια. Αναλύεται  το πλαίσιο αντιμετώπισης ενός τέτοιου περιστατικού και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του παιδιού-θύματος.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σεξουαλική αγωγή»

Όλοι μιλάμε για το σεξ, στην καθημερινότητα, στις ταινίες, σε εκπομπές, στα περιοδικά και φυσικά στο Internet, όμως κανείς δε μιλάει στα παιδιά. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι υψίστης σημασίας, τα παιδιά εκτίθενται καθημερινά σε εικόνες με σεξουαλικό περιεχόμενο ακόμα και στη μουσική και συχνά η σεξουαλική ενημέρωση που λαμβάνουν γίνεται από λάθος ανθρώπους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύτιμος στην σωστή ενημέρωση των παιδιών γύρω από το σεξ. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι μια αλήθεια που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, 1 στους 20 εφήβους παγκοσμίως προσβάλλεται από αυτά και 5.000.000 κορίτσια υποβάλλονται κάθε χρόνο στο κόσμο σε διακοπή κύησης. Πολλά ψυχολογικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ενημέρωσης και της πρώιμης έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας ανάμεσα σε εφήβους, καθώς επίσης είναι και μεγάλο το ποσοστό των αυτοκτονικών ιδεασμών λόγω αυτών των φαινομένων. Αναλύονται οι αρχές μιας σωστής σεξουαλικής αγωγής καθώς και το ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτήν.

Μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Διάρκεια κάθε σεμιναρίου: 2 ώρες.  Οι ώρες και οι ημέρες παρακολούθησης επιβεβαιώνονται στον ενδιαφερόμενο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. (πρωινά και απογευματινά μαθήματα και ΣΚ). Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Δεν απαιτείται καμία εργασία.

έναρξη: Επιλογή μίας περιόδου

Α’ επιλογή) Τέλος Σεπτεμβρίου (λήξη εγγραφών: 21/9) 

Β’ επιλογή) Μέσα Οκτωβρίου (λήξη εγγραφών: 12/10)

 

 


 

Δίδακτρα για τον Κύκλο Επιμόρφωσης

Χωρίς έκπτωση: 210 €

Έκπτωση: 180 € –Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars, ή προκαταβολή από 50 €)

 

Δίδακτρα για το κάθε σεμιναριακό μάθημα ως Αυτόνομο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Χωρίς έκπτωση: 40 €, με έκπτωση: 35 €

Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

 

 

Χορηγείται: 

Για τον κύκλο: Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση

 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Αναστασία Πανίτσα

Η Αναστασία Πανίτσα είναι Συμβουλος Ψυχικής Υγείας (Συνθετική Προσέγγιση) με Μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Ψυχολογία (Γνωστική Ψυχολογία, Βιοψυχολογία και Αναπτυξιακή Ψυχολογία) από το University of East London. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης και συνέδρια σχετικά με την ψυχολογία παιδιών – εφήβων, τον αυτισμό, την παιδική κακοποίηση και την εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς. Διατηρεί το Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας “Ισορροπία” στην Καλλιθέα και αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, όπως ενδεικτικά, αγχώδεις διαταραχές, κρίση πανικού, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, διαταραχές προσωπικότητας, κ.ά.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!