ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A13
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο κύκλος επιμόρφωσης εξηγεί τη σημασία του οπτικού πολιτισμού, τη σχέση του με την εικόνα, την τέχνη, τα ΜΜΕ καθώς και με τις τεχνολογίες με τις οποίες σχετίζεται.
Παράλληλα θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη δύναμη της εικόνας μέσα από λεπτομερή ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της. Η οπτική παιδεία θα αποτελέσει επίσης σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης, καθιστώντας την βασική για τον πολιτισμό μας. Σκοπός όλων αυτών είναι η εξασφάλιση της γνώσης για την ενίσχυση της κριτικής ματιάς απέναντι στην ασταμάτητη και συστηματοποιημένη επέλαση των οπτικών πληροφοριών.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται σε 5 σεμιναριακά μαθήματα-ένα κάθε εβδομάδα
Ο κύκλος πιστοποιείται για κάθε χρήση και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αρχές Οπτικού Πολιτισμού

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Oπτικός πολιτισμός, η σημασία του στην κοινωνία και ο εκπαιδευτικός του ρόλος»

Τι ορίζει τον οπτικό πολιτισμό και γιατί αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας; Μπορεί να συμβάλλει θετικά στην εξέλιξή της; Πως μπορεί να εκπαιδεύσει και να εγείρει καίριες ερωτήσεις;

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η σχέση του οπτικού πολιτισμού με την τέχνη και τη σημειολογία»

Η επιμόρφωση στηρίζεται στη δύναμη της καλλιτεχνικής εικόνας και με την ανάλυση της μέσω των αρχών που τη διέπουν. Μέσα από επιλεγμένα έργα τέχνης κατανοείται η στενή σχέση του οπτικού πολιτισμού με την τέχνη και την ιστορία της. Από θεωρητική σκοπιά η σημειολογία θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της εικόνας ως μέσο επικοινωνίας.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η φωτογραφία ως εικόνα και οπτικός πολιτισμός»

Πώς έχει επηρεάσει το μέσο της φωτογραφίας τον οπτικό πολιτισμό; Μελετάται η φωτογραφία ως εικόνα και η επεξεργασία της. Για το σκοπό αυτό αναλύονται και φωτογράφοι που η δουλειά τους σχετίζεται στενά με τον οπτικό πολιτισμό.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μ.Μ.Ε και οπτικός πολιτισμός»

Ποιοι είναι οι λόγοι που ο οπτικός πολιτισμός συνδέεται στενά με τα ΜΜΕ; Τι σημαίνει ο όρος iconic image; Φωτορεπορτάζ και η δύναμη της εικόνας στα ΜΜΕ: Πώς μπορεί μία εικόνα να ξυπνήσει συνειδήσεις και να επηρεάσει μία ολόκληρη κοινωνία; Social media και η επιρροή τους στα ΜΜΕ. 

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Οπτική Τεχνολογία και ψηφιακός (οπτικός) πολιτισμός»

Εμβάθυνση στα μέσα του οπτικού πολιτισμού που δεν είναι άλλα από την οπτική τεχνολογία. Εξετάζονται καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν την οπτική τεχνολογία μέσα από τα έργα τους τα οποία παράλληλα σχετίζονται και με το ψηφιακό πολιτισμό. Εξηγούνται τα ερωτήματα για τη γνησιότητα και την πρωτοτυπία στο χώρο του ψηφιακού πολιτισμού.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία δίωρη διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση (πρωινά και απογευματινά). Το πρόγραμμα επιβεβαιώνεται στον ενδιαφερόμενο μετά την αίτηση από τη διαδικασία εγγραφής. Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.

(έναρξη: αρχές Ιουνίου (λήξη εγγραφών: 29/05)

*Για τους φοιτητές που θα βρίσκονται σε περίοδο εξεταστικής θα υπάρξει σχετική παράταση.

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Τρίτη 30 Μαΐου 2023 – (λήξη εγγραφών 29/05)

*Για τους φοιτητές που θα βρίσκονται σε περίοδο εξεταστικής θα υπάρξει σχετική παράταση.


 

Δίδακτρα 

Χωρίς έκπτωση: 210 €

Έκπτωση: 185 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars, ή προκαταβολή από 50 €)

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή από 20 € και πάνω (ή από 50 € για να ισχύσει η έκπτωση και για τους μη δικαιούχους). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Μέχρι το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή από 20 € και πάνω (ή από 50 € για να ισχύσει η έκπτωση και για τους μη δικαιούχους). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Μέχρι το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση



ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Άννα Χαραλαμπίδη

Η κα Άννα Χαραλαμπίδη κατοικεί και εργάζεται στην Ολλανδία ως φωτογράφος και καλλιτέχνης. Το 2019 έλαβε Bachelor of Design από το Royal Academy of Arts της Χάγης στο τμήμα φωτογραφίας ενώ έχει αποφοιτήσει και από τη σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου στον τομέα Εικονοληψίας-Φωτογραφίας. Έχει λάβει μέρος σε workshop της κολλεκτίβας Depression Era με τους Γιώργο Πρίνο και Πέτρο Μπαμπασίκα αλλά και στο workshop “Personal Vision” του Παύλου Φυσάκη. Οι συνεργασίες της περιλαμβάνουν κυρίως ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το Institute of Justice and Peace που εδρεύει στη Χάγη ενώ έχει παρουσιάσει ατομικά και συλλογικά τη δουλειά της στην Αθήνα και στην Ολλανδία.

 

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!