ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A05
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Έναρξη Κύκλου: 15 Νοεμβρίου θα σταλεί το 1ο σεμιναριακό μάθημα-(για την ασύγχρονη μέθοδο)
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Λήξη εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2021
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Μεθοδολογία για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα (2 ώρες)
«Βασικές έννοιες προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς»

Ανάλυση των βασικών εννοιών και όρων που σχετίζονται με την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Εισαγωγή στην έννοια του μνημείου και των αξιών του. Αρχές της “ολοκληρωμένης προστασίας” των ιστορικών κτηρίων. Ιστορική αναδρομή στις θεωρίες προσέγγισης ζητημάτων αποκατάστασης μνημείων. Η αντιμετώπιση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα (3 ώρες)
«Νομοθετικό πλαίσιο και διεθνείς Χάρτες προστασίας των μνημείων»

Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα (Νόμος 3028/2002, Γ.Ο.Κ., κλπ). Το διεθνές πλαίσιο προστασίας (Χάρτης της Βενετίας, Σύμβαση της Γρανάδας, Διακήρυξη του Άμστερνταμ, κλπ). Unesco και μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Νέες χρήσεις, βαθμός επεμβασιμότητας και αλλοιώσεις της φυσιογνωμίας των ιστορικών κτηρίων. Οι σύγχρονοι κανονισμοί και οι δυσκολίες εφαρμογής σε ιστορικά κτήρια. Οι υπηρεσίες προστασίας των μνημείων στην Ελλάδα και ο ρόλος τους στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Διαδικασία υποβολής μελετών επεμβάσεων σε ιστορικά κτήρια.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα (3 ώρες)
«Ιστορικά Σύνολα»

Η έννοια του ιστορικού συνόλου. Κατηγορίες ιστορικών συνόλων. Η μεθοδολογία και τα στάδια εκπόνησης μελετών ολοκληρωμένης προστασίας ιστορικών συνόλων και ο ρόλος της πολεοδομίας και χωροταξίας. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης των ιστορικών πόλεων και η επανάχρηση/αλλαγή χρήσης ιστορικών κτηρίων ως δόκιμο εργαλείο εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους. Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος σε υποβαθμισμένα ιστορικά κέντρα. Ένταξη νέας δόμησης σε ιστορικό περιβάλλον, δεοντολογική προσέγγιση. Αναδόμηση ιστορικών πόλεων μέσα από την επανάχρηση και την αειφόρο ανάπτυξη.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα (2 ώρες)
«Νεώτερη και ανώνυμη αρχιτεκτονική κληρονομιά»

Ανάλυση της διευρυμένης έννοιας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της σημασίας των νεωτέρων μνημείων. Συσχετισμοί λαϊκής οικοδομικής παράδοσης, ιστορίας και φυσικού περιβάλλοντος στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Αναφορές στο σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν την αρχιτεκτονική ταυτότητα του τόπου. Η βιομηχανική κληρονομιά ως κέλυφος ιστορίας της παραγωγικής διαδικασίας ενός τόπου και η βιομηχανική αρχαιολογία. Μνημεία (μετα)μοντέρνας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Δεοντολογικά ζητήματα επεμβασιμότητας στα κτήρια της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα (2 ώρες)
«Ανασκαφική έρευνα και ιστορική τεκμηρίωση μνημείων»

Βασικές αρχές ανασκαφικής έρευνας. Είδη ανασκαφής και αξιοποίηση ευρημάτων. Η ιστορική τεκμηρίωση των μνημείων ως συστατικό στοιχείο των μελετών αποκατάστασης. Παρουσίαση των βασικών υπηρεσιών αναζήτησης υλικού τεκμηρίωσης για τα μνημεία, πηγές έρευνας, χρήσιμες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες προστασίας των μνημείων στο διαδίκτυο. Μεθοδολογία αναζήτησης, ταξινόμησης και αξιοποίησης αρχειακού υλικού.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Οι ώρες αναγράφονται στην παρένθεση δίπλα από τον τίτλο του κάθε σεμιναριακού μαθήματος. Οι ώρες και οι ημέρες παρακολούθησης επιβεβαιώνονται στον ενδιαφερόμενο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. (πρωινά και απογευματινά μαθήματα και ΣΚ) (έναρξη: Νοέμβριος 2021)

Δεν απαιτείται καμία εργασία.

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη)

Κάθε Δευτέρα ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναριακού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο μάθημα. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

(έναρξη: 15 Νοεμβρίου 2021-θα σταλεί το 1ο σεμιναριακό μάθημα)

 

*Ο σπουδαστής που θα ολοκληρώσει τους δύο κύκλους επιμόρφωσης: “Μεθοδολογία για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς” και “Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς”, θα λάβει Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό με 1οο ώρες επιμόρφωσης και τίτλο: Μεθοδολογία και Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής ΚληρονομιάςΔίδακτρα για τον Κύκλο:

Αρχικά δίδακτρα: 210 €

Έκπτωση: 190 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή εφάπαξ εξόφληση)

Προσφορά: 170 € (ισχύει για την ασύγχρονη εκπαίδευση)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα δίδακτρα)

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παναγιώτης Δήμας

Ο κος Δήμας είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Προστασία Μνημείων (2009) και στη Μουσειολογία (2014). Έχει εργαστεί σε αναστηλωτικά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε αρχιτεκτονικά γραφεία και σήμερα απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής, οργανωτής και σύνεδρος σε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείμενο της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την εκπαιδευτική αξία του υλικού πολιτισμού. Είναι μέλος του ΤΕΕ, της ΕΤΕΠΑΜ και του TICCIH.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!