ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A02
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης “Μουσειοπαιδαγωγική” καλύπτει τις επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις στον σχεδιασμό και τους τρόπους υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φορείς πολιτισμού ιδρύματα, συλλόγους, μουσεία και λοιπούς χώρους τέχνης, σχολεία κ.α. Τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν οργανωθεί με τρόπο που να καλύπτουν τα βήματα για το περιεχόμενο στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού/μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, τα πρακτικά ζητήματα στην υλοποίησή τους για σχολικές και υπόλοιπες ομάδες. Περιλαμβάνει τους τρόπους οικονομικού προϋπολογισμού, τρόποι ανάδειξης των προγραμμάτων, την κατάθεση φακέλου για την έγκριση προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, όταν αυτά απευθύνονται σε σχολεία. Επίσης, διδάσκεται η αξιολόγηση η οποία είναι απαραίτητη τόσο για το Υπουργείο Παιδείας, όσο και για το μέλλον του προγράμματος και της επαγγελματικής και επιστημονικής πορείας του σπουδαστή.

Ο κύκλος πιστοποιείται με 50 ώρες επιμόρφωσης και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε χρήση.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Μουσειοπαιδαγωγική

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα 
«Μεθοδολογία και Πρακτικές στην εφαρμογή Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων»

Διδάσκονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.

Επίσης, διδάσκεται ο τρόπος με τον οποίο ο μουσειοπαιδαγωγός χρειάζεται να μελετήσει/προσεγγίσει/ερμηνεύσει την έκθεση ή τη συλλογή ή το αντικείμενο που θα χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικά για το πρόγραμμα που σχεδιάζει.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων»

Διδάσκονται τα βήματα/στάδια, οι στόχοι, για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Έπειτα, διδάσκονται οι τρόποι υλοποίησης προγραμμάτων (περιλαμβάνονται και οι μουσειοσκευές/μουσειοβαλίτσες) για σχολικές ομάδες και οι συνεργασίες που χρειάζεται να έχουν οι μουσειοπαιδαγωγοί με τα σχολεία για την καλύτερη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Τέλος, διδάσκεται ο τρόπος εξέτασης των οικονομικών προϋπολογισμών για το σχεδιασμό ενός προγράμματος.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Οργάνωση Μουσειοπαιδαγωγικής Πρότασης»

Διδάσκονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, ο σπουδαστής εκπαιδεύεται στο τρόπο της ολοκλήρωσης φακέλου για την Πρόταση Προγράμματος που χρειάζεται να κατατεθεί για το Υπουργείο όταν πρόκειται για προγράμματα που απευθύνονται σε σχολεία.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για Α.με.Α»

Η επιμόρφωση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών/ μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για άτομα: τυφλά, κωφά, με σύνδρομο, αυτισμό, κινητική αναπηρία. Κάθε ομάδα αναλύεται ξεχωριστά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές της ανάγκες.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες»

Η επιμόρφωση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για άτομα σε απεξάρτηση, έγκλειστα σε φυλακές, ηλικιωμένους, πρόσφυγες/μετανάστες. Κάθε ομάδα αναλύεται ξεχωριστά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές της ανάγκες.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία τρίωρη διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση.  Δεν απαιτείται καμία εργασία. Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο Τμήμα:

Κάθε Τετάρτη, έναρξη 22 Μαΐου 2024- Ώρες: 17:30-20:30 – (λήξη εγγραφών 20/05)

το τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί νωρίτερα (διαθέσιμες θέσεις:3)

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον εισηγητή για να απαντηθούν  απορίες που αφορούν το σεμινάριο.  Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

 

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

 Τρίτη 21 Μαΐου 2024 – (λήξη εγγραφών 20/05)

 


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

Δίδακτρα για τον Κύκλο Επιμόρφωσης 

Χωρίς έκπτωση: 255 €

Έκπτωση: 235 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

Προσφορά: 210 € (ισχύει για κάθε εγγραφή με προκαταβολή 50 €)

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή 20 € (ή 50 € για να ισχύει η προσφορά για κάθε εγγραφή). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Πριν το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

 

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση 

Προτεινόμενο βιβλίο:

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!