ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A02
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης “Μουσειοπαιδαγωγική” καλύπτει τις επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις στον σχεδιασμό και τους τρόπους υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φορείς πολιτισμού. Τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν διαιρεθεί με τρόπο που να καλύπτουν τα βήματα για το περιεχόμενο στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού/μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, τα πρακτικά ζητήματα στην υλοποίησή τους για σχολικές και υπόλοιπες ομάδες. Περιλαμβάνει τους τρόπους οικονομικών προϋπολογισμών, τρόποι ανάδειξης των προγραμμάτων, την κατάθεση φακέλου για την έγκριση προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, όταν αυτά απευθύνονται σε σχολεία. Επίσης, διδάσκεται η αξιολόγηση η οποία είναι απαραίτητη τόσο για το Υπουργείο Παιδείας, όσο και για το μέλλον του προγράμματος και της επαγγελματικής και επιστημονικής πορείας του σπουδαστή.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται σε πέντε σεμιναριακά μαθήματα. Ένα κάθε εβδομάδα.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Έναρξη Κύκλου: Φεβρουάριος και Μάρτιος 2022
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Λήξη εγγραφών: Για τον Φεβρουάριο στις 7 Φεβρουαρίου και για τον Μάρτιο στις 14 Μαρτίου 2022
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Μουσειοπαιδαγωγική

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα 
«Μεθοδολογία και Πρακτικές στην εφαρμογή Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων»

Διδάσκονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.

Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ο μουσειοπαιδαγωγός χρειάζεται να μελετήσει/προσεγγίσει/ερμηνεύσει την έκθεση ή την συλλογή ή το αντικείμενο που θα χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικά για το πρόγραμμα που σχεδιάζει.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων»

Διδάσκονται τα βήματα/στάδια, οι στόχοι, για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Έπειτα οι τρόποι υλοποίησης προγραμμάτων (περιλαμβάνονται και οι μουσειοσκευές/μουσειοβαλίτσες) για σχολικές ομάδες και οι συνεργασίες που χρειάζεται να έχουν οι μουσειοπαιδαγωγοί με τα σχολεία για την καλύτερη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Επίσης διδάσκεται ο τρόπος εξέτασης των οικονομικών προϋπολογισμών για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Οργάνωση Μουσειοπαιδαγωγικής Πρότασης»

Διδάσκονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών/μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, όπως και ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης ο σπουδαστής εκπαιδεύεται στον τρόπο της ολοκλήρωσης φακέλου για την Πρόταση Προγράμματος που χρειάζεται να κατατεθεί για το Υπουργείο όταν πρόκειται για προγράμματα που απευθύνονται σε σχολεία.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για Α.με.Α»

Η επιμόρφωση επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξειδικευμένων μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για άτομα: τυφλά, κωφά, με σύνδρομο down, αυτισμό, κινητική αναπηρία. Κάθε ομάδα αναλύεται ξεχωριστά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες»

Η επιμόρφωση επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εξειδικευμένων μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για άτομα σε απεξάρτηση, έγκλειστα σε φυλακές, ηλικιωμένους, πρόσφυγες/μετανάστες. Κάθε ομάδα αναλύεται ξεχωριστά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Διάρκεια κάθε σεμιναρίου 3 ώρες και ολοκληρώνεται σε 5 εβδομάδες.  Δεν απαιτείται καμία εργασία.

Προγραμματισμένα Τμήματα:

Α΄επιλογή) Κάθε Τρίτη: 17:30-20:30 (έναρξη: 8 Φεβρουαρίου 2022) (λήξη εγγραφών 7 Φεβρουαρίου)

Β΄επιλογή) Κάθε Τρίτη: 17:30-20:30 (έναρξη: 15 Μαρτίου 2022)        (λήξη εγγραφών 14 Μαρτίου)

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναριακού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Επιλογή μίας ημερομηνίας έναρξης

Α΄ επιλογή) Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 (λήξη εγγραφών 7 Φεβρουαρίου)

Β΄ επιλογή) Τρίτη 15 Μαρτίου 2022        (λήξη εγγραφών 14 Μαρτίου)


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχικά δίδακτρα: 220 €

Έκπτωση: 185 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή εφάπαξ εξόφληση)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα δίδακτρα)

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!