ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A03
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου “Οργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης” καλύπτει τις επαγγελματικές γνώσεις που χρειάζεται ο επιμελητής και οι επαγγελματίες ή οι ερασιτέχνες που οργανώνουν εκθέσεις τέχνης. Τα μαθήματα έχουν διαιρεθεί με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες στην επιμέλεια της έκθεσης, τις μεθόδους και τις πρακτικές για την υλοποίηση και την λειτουργία μίας έκθεσης τέχνης που σχεδιάζουν διάφοροι φορείς πολιτισμού (σύλλογοι, μουσεία, ιδρύματα κ.α.).

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10
Έναρξη Κύκλου: 16 Νοεμβρίου 2020 (θα σταλεί το 1ο σεμιναριακό μάθημα)
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Λήξη εγγραφών: 13 Νοεμβρίου
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Οργάνωση & Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Εξέλιξη της Επιμέλειας των Εκθέσεων Τέχνης»

Εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος των εκθέσεων με όλες τις προσεγγίσεις απέναντι στον άυλο, υλικό πολιτισμό και την σχέση τους με τους επισκέπτες και την κοινωνία. Διευκρινίζεται ο ρόλος του επιμελητή και του οργανωτή εκθέσεων και αναλύονται η πορεία της επιμελητικής δράσης και η σημερινή επαγγελματική πορεία. Η σχέση της μουσειογραφίας, της εσωτερικής διακόσμησης, της σκηνογραφίας με τις εκθέσεις. Τέλος περιλαμβάνεται και η σχέση μεταξύ εμπορικών εκθέσεων με τις εκθέσεις τέχνης.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Αρχιτεκτονική των Εκθεσιακών Χώρων & Κτιρίων»

Είναι απαραίτητη η γνώση της εξέλιξης των εκθέσεων στο πέρασμα των χρόνων, γιατί ο σχεδιαστής θα μπορεί να εμπνέεται από κινήματα, τάσεις, πρακτικές, ώστε να μπορεί να κάνει τους δικούς του συνδυασμούς και πρωτότυπες προτάσεις. Αναλύεται η εξέλιξη των εκθέσεων ήδη από την αρχαιότητα, των κτιρίων που φιλοξένησαν εκθέσεις, οι τρόποι οργάνωσης των εκθέσεων και η έκθεση των αντικειμένων, οι σχέσεις εκθέσεων με τους συλλέκτες και τους επισκέπτες. Ο επιμελητής για να μπορεί να είναι πρωτότυπος χρειάζεται να γνωρίζει την ιστορία των εκθέσεων γιατί η ιστορία δεν εγκαταλείπεται, αλλά χρησιμοποιείται με νέες εφαρμογές και προτάσεις.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Οργάνωσης Εκθέσεων Τέχνης»

Ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές για την σχεδίαση των εκθέσεων τέχνης. Περιλαμβάνει την ανάγνωση σχεδίων (κατόψεις, τομές, όψεις) και πώς γίνονται οι αλλαγές πάνω στα σχέδια ώστε να προκύψει η έκθεση. Αναλύονται οι πρώτες ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο σπουδαστής για να σχεδιάσει μία έκθεση. Προτείνεται σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο ο σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει και να σχεδιάσει μέσω υπολογιστή την έκθεση. Τέλος διδάσκονται η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη και πρόταση.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία & Πρακτικές για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκονται οι πρακτικές μέθοδοι για την οργάνωση των εκθεσιακών χώρων και οι τρόποι και τα μέσα έκθεσης γλυπτών, πινάκων, φωτογραφιών, υφασμάτινων έργων, χάρτινων έργων και βιβλιακού υλικού. Τέλος διδάσκονται η σύνταξη και η δημιουργία κειμένων και πληροφοριών που εκτίθενται και διαμορφώνουν την έκθεση.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός & Μέσα για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την κατασκευή των εκθέσεων (εκθεσιακοί τοίχοι, προθήκες, φωτισμός, χρώματα κ.α.). Τέλος διδάσκονται οι ανθρωπολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των εκθέσεων τέχνης.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη)

Εβδομαδιαία ζωντανή παρακολούθηση μέσω messenger camera ή Skype. Διάρκεια κάθε μαθήματος 3 ώρες. Οι ώρες και οι ημέρες παρακολούθησης θα επιβεβαιωθούν στον ενδιαφερόμενο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. (πρωινά και απογευματινά μαθήματα και ΣΚ) (έναρξη Νοέμβριος)

Δεν απαιτείται καμία εργασία.

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη)

Κάθε Δευτέρα ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναριακού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο μάθημα. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας σύνδεση μέσω messenger camera ή Skype.

(16 Νοεμβρίου θα σταλεί το 1ο σεμιναριακό μάθημα)


Δίδακτρα

Χωρίς έκπτωση: 160 €

με έκπτωση: 140 €  (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 €)

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφή σας!