ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A03
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης “Οργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης” καλύπτει τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που χρειάζεται ο επιμελητής και οι επαγγελματίες ή οι ερασιτέχνες που οργανώνουν εκθέσεις τέχνης. Τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν οργανωθεί με τρόπο που να καλύπτουν τις πρακτικές ανάγκες στην επιμέλεια και την οργάνωση μίας έκθεσης (έκθεση αντικειμένων, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων κ.α.). Ο κύκλος απασχολεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία ή ερασιτέχνη και φορείς όπως: σύλλογοι, μουσεία, ιδρύματα κ.α.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται σε πέντε σεμιναριακά μαθήματα. Ένα κάθε εβδομάδα.
Ο κύκλος πιστοποιείται για κάθε χρήση και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Οργάνωση & Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Εξέλιξη της Επιμέλειας των Εκθέσεων Τέχνης»

Εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος των εκθέσεων με όλες τις προσεγγίσεις απέναντι στον άυλο, υλικό πολιτισμό και την σχέση τους με τους επισκέπτες και την κοινωνία. Διευκρινίζεται ο ρόλος του επιμελητή και του οργανωτή εκθέσεων και αναλύονται η πορεία της επιμελητικής δράσης και η σημερινή επαγγελματική πορεία. Η σχέση της μουσειογραφίας, της εσωτερικής διακόσμησης, της σκηνογραφίας με τις εκθέσεις. Τέλος περιλαμβάνεται και η σχέση μεταξύ εμπορικών εκθέσεων με τις εκθέσεις τέχνης.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Αρχιτεκτονική των Εκθεσιακών Χώρων & Κτιρίων»

Είναι απαραίτητη η γνώση της εξέλιξης των εκθέσεων στο πέρασμα των χρόνων, γιατί ο σχεδιαστής θα μπορεί να εμπνέεται από κινήματα, τάσεις, πρακτικές, ώστε να μπορεί να κάνει τους δικούς του συνδυασμούς και πρωτότυπες προτάσεις. Αναλύεται η εξέλιξη των εκθέσεων ήδη από την αρχαιότητα, των κτιρίων που φιλοξένησαν εκθέσεις, οι τρόποι οργάνωσης των εκθέσεων και η έκθεση των αντικειμένων, οι σχέσεις εκθέσεων με τους συλλέκτες και τους επισκέπτες. Ο επιμελητής για να μπορεί να είναι πρωτότυπος χρειάζεται να γνωρίζει την ιστορία των εκθέσεων γιατί η ιστορία δεν εγκαταλείπεται, αλλά χρησιμοποιείται με νέες εφαρμογές και προτάσεις.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Οργάνωσης Εκθέσεων Τέχνης»

Ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές για την σχεδίαση των εκθέσεων τέχνης. Περιλαμβάνει την ανάγνωση σχεδίων (κατόψεις, τομές, όψεις) και πώς γίνονται οι αλλαγές πάνω στα σχέδια ώστε να προκύψει η έκθεση. Αναλύονται οι πρώτες ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο σπουδαστής για να σχεδιάσει μία έκθεση. Προτείνεται σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο ο σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει και να σχεδιάσει μέσω υπολογιστή την έκθεση. Τέλος διδάσκονται η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη και πρόταση.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία & Πρακτικές για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκονται οι πρακτικές μέθοδοι για την οργάνωση των εκθεσιακών χώρων και οι τρόποι και τα μέσα έκθεσης γλυπτών, πινάκων, φωτογραφιών, υφασμάτινων έργων, χάρτινων έργων και βιβλιακού υλικού. Τέλος διδάσκονται η σύνταξη και η δημιουργία κειμένων και πληροφοριών που εκτίθενται και διαμορφώνουν την έκθεση.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός & Μέσα για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την κατασκευή των εκθέσεων (εκθεσιακοί τοίχοι, προθήκες, φωτισμός, χρώματα κ.α.). Τέλος διδάσκονται οι ανθρωπολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των εκθέσεων τέχνης.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία τρίωρη διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση.  Δεν απαιτείται καμία εργασία. Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο Τμήμα:

Δεν έχε προγραμματιστεί

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Τρίτη 30 Μαΐου 2023 – (λήξη εγγραφών 29/05)

*Για τους φοιτητές που θα βρίσκονται σε περίοδο εξεταστικής θα υπάρξει σχετική παράταση.


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

Αρχικά δίδακτρα: 255 €

Έκπτωση: 220 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars, ή προκαταβολή από 50 €)

 

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή από 20 € και πάνω (ή από 50 € για να ισχύσει η έκπτωση και για τους μη δικαιούχους). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Μέχρι το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Προτεινόμενο βιβλίο:

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!