ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A03
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης: “Οργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης” καλύπτει τις επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις που χρειάζεται ο επιμελητής και οι επαγγελματίες ή οι ερασιτέχνες που οργανώνουν εκθέσεις τέχνης. Τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν διαιρεθεί με τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες στην επιμέλεια της έκθεσης, τις μεθόδους και τις πρακτικές για την υλοποίηση και την λειτουργία μίας έκθεσης τέχνης που σχεδιάζουν διάφοροι φορείς πολιτισμού (σύλλογοι, μουσεία, ιδρύματα κ.α.).
Ο κύκλος ολοκληρώνεται σε πέντε σεμιναριακά μαθήματα. Ένα κάθε εβδομάδα.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Έναρξη Κύκλου: Φεβρουάριος και Μάρτιος 2022
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Λήξη εγγραφών: Για τον Φεβρουάριο στις 7 Φεβρουαρίου και για τον Μάρτιο στις 14 Μαρτίου 2022
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Οργάνωση & Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Εξέλιξη της Επιμέλειας των Εκθέσεων Τέχνης»

Εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος των εκθέσεων με όλες τις προσεγγίσεις απέναντι στον άυλο, υλικό πολιτισμό και την σχέση τους με τους επισκέπτες και την κοινωνία. Διευκρινίζεται ο ρόλος του επιμελητή και του οργανωτή εκθέσεων και αναλύονται η πορεία της επιμελητικής δράσης και η σημερινή επαγγελματική πορεία. Η σχέση της μουσειογραφίας, της εσωτερικής διακόσμησης, της σκηνογραφίας με τις εκθέσεις. Τέλος περιλαμβάνεται και η σχέση μεταξύ εμπορικών εκθέσεων με τις εκθέσεις τέχνης.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Αρχιτεκτονική των Εκθεσιακών Χώρων & Κτιρίων»

Είναι απαραίτητη η γνώση της εξέλιξης των εκθέσεων στο πέρασμα των χρόνων, γιατί ο σχεδιαστής θα μπορεί να εμπνέεται από κινήματα, τάσεις, πρακτικές, ώστε να μπορεί να κάνει τους δικούς του συνδυασμούς και πρωτότυπες προτάσεις. Αναλύεται η εξέλιξη των εκθέσεων ήδη από την αρχαιότητα, των κτιρίων που φιλοξένησαν εκθέσεις, οι τρόποι οργάνωσης των εκθέσεων και η έκθεση των αντικειμένων, οι σχέσεις εκθέσεων με τους συλλέκτες και τους επισκέπτες. Ο επιμελητής για να μπορεί να είναι πρωτότυπος χρειάζεται να γνωρίζει την ιστορία των εκθέσεων γιατί η ιστορία δεν εγκαταλείπεται, αλλά χρησιμοποιείται με νέες εφαρμογές και προτάσεις.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Οργάνωσης Εκθέσεων Τέχνης»

Ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές για την σχεδίαση των εκθέσεων τέχνης. Περιλαμβάνει την ανάγνωση σχεδίων (κατόψεις, τομές, όψεις) και πώς γίνονται οι αλλαγές πάνω στα σχέδια ώστε να προκύψει η έκθεση. Αναλύονται οι πρώτες ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο σπουδαστής για να σχεδιάσει μία έκθεση. Προτείνεται σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο ο σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει και να σχεδιάσει μέσω υπολογιστή την έκθεση. Τέλος διδάσκονται η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη και πρόταση.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία & Πρακτικές για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκονται οι πρακτικές μέθοδοι για την οργάνωση των εκθεσιακών χώρων και οι τρόποι και τα μέσα έκθεσης γλυπτών, πινάκων, φωτογραφιών, υφασμάτινων έργων, χάρτινων έργων και βιβλιακού υλικού. Τέλος διδάσκονται η σύνταξη και η δημιουργία κειμένων και πληροφοριών που εκτίθενται και διαμορφώνουν την έκθεση.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός & Μέσα για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την κατασκευή των εκθέσεων (εκθεσιακοί τοίχοι, προθήκες, φωτισμός, χρώματα κ.α.). Τέλος διδάσκονται οι ανθρωπολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των εκθέσεων τέχνης.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Διάρκεια κάθε σεμιναρίου 3 ώρες και ολοκληρώνεται σε 5 εβδομάδες.  Δεν απαιτείται καμία εργασία.

Προγραμματισμένα Τμήματα:

Α΄επιλογή) Κάθε Πέμπτη: 17:30-20:30 (έναρξη: 10 Φεβρουαρίου 2022) (λήξη εγγραφών 7 Φεβρουαρίου)

Β΄επιλογή) Κάθε Πέμπτη: 17:30-20:30 (έναρξη: 17 Μαρτίου 2022)        (λήξη εγγραφών 14 Μαρτίου)

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναριακού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Επιλογή μίας ημερομηνίας έναρξης

Α΄ επιλογή) Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 (λήξη εγγραφών 7 Φεβρουαρίου)

Β΄ επιλογή) Τρίτη 15 Μαρτίου 2022        (λήξη εγγραφών 14 Μαρτίου)


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχικά δίδακτρα: 220 €

Έκπτωση: 185 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή εφάπαξ εξόφληση)

Προσφορά: 170 € (για την ασύγχρονη εκπαίδευση)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα δίδακτρα)

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!