ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A03
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης “Οργάνωση και Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης” καλύπτει τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που χρειάζεται ο επιμελητής και οι επαγγελματίες ή οι ερασιτέχνες που οργανώνουν εκθέσεις τέχνης. Τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν οργανωθεί με τρόπο που να καλύπτουν τις πρακτικές ανάγκες στην επιμέλεια και την οργάνωση μίας έκθεσης (έκθεση αντικειμένων, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, διαμόρφωση χώρων κ.α.). Ο κύκλος απασχολεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία ή ερασιτέχνη και φορείς όπως: σύλλογοι, μουσεία, ιδρύματα κ.α.

Ο κύκλος πιστοποιείται με 50 ώρες επιμόρφωσης και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε χρήση.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50 (δεν αφορούν τις διδακτικές ώρες, αλλά τις ώρες για τη συνολική αναγνωρισμένη διάρκεια της επιμόρφωσης)
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Οργάνωση & Επιμέλεια Εκθέσεων Τέχνης

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Εξέλιξη της Επιμέλειας των Εκθέσεων Τέχνης»

Εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος των εκθέσεων με όλες τις προσεγγίσεις απέναντι στον άυλο, υλικό πολιτισμό και την σχέση τους με τους επισκέπτες και την κοινωνία. Διευκρινίζεται ο ρόλος του επιμελητή και του οργανωτή εκθέσεων και αναλύονται η πορεία της επιμελητικής δράσης και η σημερινή επαγγελματική πορεία. Εξετάζεται η σχέση της μουσειογραφίας, της εσωτερικής διακόσμησης, της σκηνογραφίας με τις εκθέσεις. Τέλος περιλαμβάνεται και η σχέση μεταξύ εμπορικών εκθέσεων με τις εκθέσεις τέχνης.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Αρχιτεκτονική των Εκθεσιακών Χώρων & Κτιρίων»

Είναι απαραίτητη η γνώση της εξέλιξης των εκθέσεων στο πέρασμα των χρόνων γιατί ο σχεδιαστής μίας έκθεσης θα μπορεί να εμπνέεται από κινήματα, τάσεις, πρακτικές, ώστε να μπορεί να κάνει τους δικούς του συνδυασμούς και πρωτότυπες προτάσεις. Αναλύεται η εξέλιξη των εκθέσεων ήδη από την αρχαιότητα, των κτιρίων που φιλοξένησαν εκθέσεις, οι τρόποι οργάνωσης των εκθέσεων και η έκθεση των αντικειμένων, οι σχέσεις εκθέσεων με τους συλλέκτες και τους επισκέπτες. Ο επιμελητής για να μπορεί να είναι πρωτότυπος χρειάζεται να γνωρίζει την ιστορία και τα πρότυπα των εκθέσεων γιατί η ιστορία δεν εγκαταλείπεται, αλλά χρησιμοποιείται με νέες εφαρμογές και προτάσεις.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Οργάνωσης Εκθέσεων Τέχνης»

Ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές για την σχεδίαση των εκθέσεων τέχνης. Περιλαμβάνει την ανάγνωση σχεδίων (κατόψεις, τομές, όψεις) και τους τρόπους για τις αλλαγές πάνω στα σχέδια, ώστε να προκύψει η έκθεση. Αναλύονται οι πρώτες ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο σπουδαστής για να σχεδιάσει μία έκθεση. Προτείνεται σχεδιαστικό πρόγραμμα το οποίο ο σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει και να σχεδιάσει μία έκθεση με τη χρήση υπολογιστή. Τέλος, διδάσκονται η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη και το περιεχόμενο των προτάσεων.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μεθοδολογία & Πρακτικές για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκονται οι πρακτικές μέθοδοι για την οργάνωση των εκθεσιακών χώρων και οι τρόποι και τα μέσα έκθεσης γλυπτών, πινάκων, φωτογραφιών, υφασμάτινων έργων, χάρτινων έργων και βιβλιακού υλικού. Τέλος, διδάσκονται η σύνταξη και η δημιουργία κειμένων και πληροφοριών που εκτίθενται και διαμορφώνουν την έκθεση.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός & Μέσα για την Οργάνωση Εκθέσεων Τέχνης»

Διδάσκεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την κατασκευή των εκθέσεων (εκθεσιακοί τοίχοι, προθήκες, φωτισμός, χρώματα κ.α.). Τέλος, διδάσκονται οι ανθρωπολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των εκθέσεων τέχνης.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία τρίωρη διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση.  Δεν απαιτείται καμία εργασία. Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο Τμήμα:

Κάθε Πέμπτη, έναρξη: 10 Οκτωβρίου 2024 – Ώρες: 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών 9/10)

Το τμήμα μπορεί να κλείσει νωρίτερα. 

 

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον εισηγητή για να απαντηθούν  απορίες που αφορούν το σεμινάριο.  Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Επιλογή μίας περιόδου

Α’ επιλογή) Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024 – (λήξη εγγραφών 23/9)

Β’ επιλογή) Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024- (λήξη εγγραφών 21/10)

 

 


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

Δίδακτρα για τον Κύκλο Επιμόρφωσης 

Χωρίς έκπτωση: 255 €

Έκπτωση: 235 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει Επιμόρφωση των Culture Webinars)

Καθιερωμένη Προσφορά: 210 € (ισχύει για κάθε εγγραφή με προκαταβολή 50 €)

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή 20 € (ή 50 € για να ισχύει η προσφορά για κάθε εγγραφή). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Πριν το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

*Θερινή Προσφορά για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: 195 € (με προκαταβολή 20 €)-εγγραφές μέχρι 26 Αυγούστου

*Θερινή Προσφορά για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση: 180 € (με προκαταβολή 20 €)-εγγραφές μέχρι 26 Αυγούστου

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή 20 € και μέχρι τις 26 Αυγούστου ισχύει η θερινή προσφορά . Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Πριν το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το 5ο/τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Προτεινόμενο βιβλίο:

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!