ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A04
Περιεχόμενο κύκλου:

Πρόκειται για τον μοναδικό Κύκλο Επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο που ειδικεύει τον σπουδαστή στις Αρχές αναγνώρισης και εκτίμησης έργων τέχνης, ώστε να είναι σε θέση να κάνει ασφαλή πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με την απαιτούμενη μεθοδολογία. Τα σεμιναριακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν σε κατηγορίες τα έργα τέχνης που χρήζουν εκτίμησης. Επίσης, διδάσκονται οι τεχνικές με τις οποίες χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί για την εκτίμηση των έργων τέχνης.

Ο κύκλος ολοκληρώνεται σε επτά σεμιναριακά μαθήματα. Ένα κάθε εβδομάδα.

Ο κύκλος πιστοποιείται με 70 ώρες επιμόρφωσης και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε χρήση.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 7
Δυνατότητα επιλογής: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά όποιο σεμιναριακό μάθημα επιθυμεί ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο.
Λήξη: διάρκεια 7 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αρχές Εκτίμησης Έργων Τέχνης

Περιεχόμενα κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εισαγωγή στην Εκτίμηση Έργων Τέχνης»

– O Εκτιμητής Έργων Τέχνης
– Αντικείμενα προς Εκτίμηση στον Ελλαδικό Χώρο

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Πλαστογραφία»

– Η Ιστορία της Παραχάραξης Έργων Τέχνης
– Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία
– Το Παράδειγμα της Ιεράς Σινδόνης

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αρχές Αναγνώρισης και Εκτίμησης Ζωγραφικών Έργων»

– Φορητές Εικόνες/ εισαγωγή στις Σχολές Μεταβυζαντινής Αγιογραφίας/ Αρχές Αναγνώρισης
– Εκτίμηση Έργων Ζωγραφικής/ είδη ζωγραφικής/ εισαγωγή στην ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα και τα κινήματα του 20ου αιώνα.
– Δημοπρασίες και η ελληνική αγορά έργων Τέχνης-καθορισμός χρηματιστηριακής αξίας.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αντίκες»

– Τι είναι “Αντίκα”;/ Κατηγορίες Αντικών.
– Αρχές Αναγνώρισης και Εκτίμησης παλαιών επίπλων.
– Ρυθμολογία

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εφαρμοσμένες Διακοσμητικές Τέχνες από το Μπαρόκ στο Μπάουχάουζ/Κυρίαρχες Τάσεις»

– Ρυθμολογία Μπαρόκ (17ος αι.)
– Ρυθμολογία Ροκοκό (18ος αι.)
– Ρυθμολογία Νεοκλασικισμός και Μπιντεργμάγιερ (πρώτο μισό 19ος αι.)
– Βικτοριανός Ρυθμός (δεύτερο μισό 19ος αι.)
– Αρτ Νουβώ (αρχές 20ος αι.)
– Αρτ Ντεκό και Μπάουχάουζ (Μεσοπόλεμος)

6ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Συλλεκτικά 19ος αι.»
Αρχές στην Αναγνώριση και Εκτίμηση Γλυπτών Έργων:

– στη Λαϊκή Τέχνη
– στα Φιλελληνικά Αντικείμενα

7ο Σεμιναριακό Μάθημα

«Νομικά Ζητήματα στην Πολιστική Αξία των Έργων Τέχνης» (εισηγητής: Στέλιος Πλάκας)

 

Μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης-Αύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον εισηγητή για να απαντηθούν  απορίες που αφορούν το σεμινάριο.

 

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Τρίτη 21 Μαΐου 2024 – (λήξη εγγραφών 20/05)


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

Δίδακτρα για τον Κύκλο Επιμόρφωσης

Χωρίς έκπτωση: 260 €

Έκπτωση: 240 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

Προσφορά: 210 € (ισχύει για κάθε εγγραφή με προκαταβολή 50 €)

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή 20 € (ή 50 € για να ισχύει η προσφορά για κάθε εγγραφή). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Πριν το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το 6ο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

 

 

Δίδακτρα για κάθε σεμιναριακό μάθημα ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο

Χωρίς έκπτωση: 50 €

Με έκπτωση: 40 € (Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

 

Χορηγείται: 

Για τον κύκλο: Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση


 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Αλέξανδρος Κεφαλάς

Ο Αλέξανδρος Κεφάλας είναι Διπλωματούχος Συντηρητής Έργων Τέχνης και Πτυχιούχος Ιστορικός Τέχνης απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας. Έχει συνεργασίες με διάφορες αίθουσες τέχνης των Αθηνών, ενώ την τελευταία δεκαετία ασχολήθηκε συστηματικά με τη διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης και της εκτίμησης έργων τέχνης.

 

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!