ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A04
Περιεχόμενο κύκλου:

Πρόκειται για πρόγραμμα που εξειδικεύει τον σπουδαστή στην αναγνώριση και εκτίμηση έργων τέχνης. Τα σεμιναριακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν σε κατηγορίες τα σημαντικότερα έργα που συναντάμε. Διδάσκονται επίσης οι μέθοδοι με τις οποίες χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί με την εκτίμηση των έργων τέχνης.
Ο κύκλος ολοκληρώνεται σε επτά σεμιναριακά μαθήματα. Ένα κάθε εβδομάδα.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 7
Δυνατότητα επιλογής: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά όποιο σεμιναριακό μάθημα επιθυμεί ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο.
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 70
Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10
Έναρξη Κύκλου: Φεβρουάριος και Μάρτιος 2022
Λήξη: διάρκεια 7 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Λήξη εγγραφών: Για τον Φεβρουάριο στις 7 Φεβρουαρίου και για τον Μάρτιο στις 14 Μαρτίου 2022
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 1

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αρχές Εκτίμησης Έργων Τέχνης

Περιεχόμενα κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εισαγωγή στην Εκτίμηση Έργων Τέχνης»

– O Εκτιμητής Έργων Τέχνης
– Αντικείμενα προς Εκτίμηση στον Ελλαδικό Χώρο

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Πλαστογραφία»

– Η Ιστορία της Παραχάραξης Έργων Τέχνης
– Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία
– Το Παράδειγμα της Ιεράς Σινδόνης

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αρχές Αναγνώρισης και Εκτίμησης Ζωγραφικών Έργων»

– Φορητές Εικόνες/ εισαγωγή στις Σχολές Μεταβυζαντινής Αγιογραφίας/ Αρχές Αναγνώρισης
– Εκτίμηση Έργων Ζωγραφικής/ είδη ζωγραφικής/ εισαγωγή στην ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα και τα κινήματα του 20ου αιώνα.
– Δημοπρασίες και η ελληνική αγορά έργων Τέχνης-καθορισμός χρηματιστηριακής αξίας.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αντίκες»

– Τι είναι “Αντίκα”;/ Κατηγορίες Αντικών.
– Αρχές Αναγνώρισης και Εκτίμησης παλαιών επίπλων.
– Ρυθμολογία

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Εφαρμοσμένες Διακοσμητικές Τέχνες από το Μπαρόκ στο Μπάουχάουζ/Κυρίαρχες Τάσεις»

– Ρυθμολογία Μπαρόκ (17ος αι.)
– Ρυθμολογία Ροκοκό (18ος αι.)
– Ρυθμολογία Νεοκλασικισμός και Μπιντεργμάγιερ (πρώτο μισό 19ος αι.)
– Βικτοριανός Ρυθμός (δεύτερο μισό 19ος αι.)
– Αρτ Νουβώ (αρχές 20ος αι.)
– Αρτ Ντεκό και Μπάουχάουζ (Μεσοπόλεμος)

6ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Συλλεκτικά 19ος αι.»
Αρχές στην Αναγνώριση και Εκτίμηση Γλυπτών Έργων:

– στη Λαϊκή Τέχνη
– στα Φιλελληνικά Αντικείμενα

7ο Σεμιναριακό Μάθημα

«Νομικά Ζητήματα στην Πολιστική Αξία των Έργων Τέχνης» (εισηγητής: Στέλιος Πλάκας)

 

Μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης-Αύγχρονη Μέθοδος

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναριακού μαθήματος. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια της εβδομάδας ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης μέσω mail.

Προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Επιλογή μίας ημερομηνίας έναρξης

Α΄ επιλογή) Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 (λήξη εγγραφών 7 Φεβρουαρίου)

Β΄ επιλογή) Τρίτη 15 Μαρτίου 2022        (λήξη εγγραφών 14 Μαρτίου-το τελευταίο σεμινάριο θα σταλεί μετά το Πάσχα)


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ

Αρχικά δίδακτρα: 210 €

Έκπτωση: 185 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή εφάπαξ εξόφληση)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα δίδακτρα)

 

Δίδακτρα για κάθε σεμιναριακό μάθημα ως αυτόνομο επιμορφωτικό σεμινάριο

Χωρίς έκπτωση: 50 €, με έκπτωση: 40 €

Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

 

Χoρηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Αλέξανδρος Κεφαλάς

Ο κος Κεφάλας είναι Διπλωματούχος Συντηρητής Έργων Τέχνης και Πτυχιούχος Ιστορικός Τέχνης απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με διάφορες αίθουσες τέχνης των Αθηνών, ενώ την τελευταία δεκαετία ασχολήθηκε συστηματικά με τη διδασκαλία της ιστορίας της τέχνης.

 

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!