ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A06
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 5
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 50
Έναρξη Κύκλου: Μάιος 2022
Λήξη: διάρκεια 5 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Δήμας Παναγιώτης

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα (3 ώρες)
«Αποτυπώσεις κτηρίων»

Η σημασία της αποτύπωσης στην εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών αποκατάστασης κτηρίων. Είδη αποτύπωσης, μεθοδολογία, απαιτούμενα σχέδια, περιεχόμενο σχεδίων, κλίμακες. Τεχνικές της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης. Αποτυπωτικά όργανα και εξοπλισμός. Συνεργασία αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής αποτύπωσης. Σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων. Η διαδικασία σχεδίασης μετά την εργασία πεδίου, μεθοδολογία, παραδοχές, σφάλματα.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα (2 ώρες)
«Ανάλυση των βασικών δομικών υλικών των ιστορικών κτηρίων»

Λίθοι και μάρμαρα, πλίνθοι και κέραμοι, κονίες και κονιάματα. Ιστορικές και σύγχρονες μέθοδοι παρασκευής και βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα (2 ώρες)
«Τα βασικά δομικά υλικά των ιστορικών κτηρίων, παθολογία και συντήρηση»

Παθολογία των βασικών υλικών των μνημείων και αιτίες πρόκλησής της. Ανόργανες, ενόργανες, μη-καταστροφικές και καταστροφικές μέθοδοι προσδιορισμού, έρευνας και ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της παθολογίας των ιστορικών δομικών υλικών. Βασικά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης ανά δομικό υλικό. Τα υλικά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Τεχνολογία, παθολογία και συντήρηση σκυροδέματος και μετάλλων. Σύγχρονα υλικά ενίσχυσης κατασκευών από σκυρόδεμα.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα (2 ώρες)
«Δυναμική συμπεριφορά των ιστορικών κατασκευών»

Αναφορές στα ιστορικά δομικά συστήματα και στα είδη τοιχοποιίας. Αναμενόμενη παθολογία και τρόποι αστοχίας. Η έννοια του διαζώματος, διαφράγματος και πλαισίου. Οι κατασκευές υπό σεισμική δράση και ο μηχανισμός αστοχίας τοιχοποιίας.

5ο Σεμιναριακό Μάθημα (3 ώρες)
«Μεθοδολογία και τεχνικές των στερεωτικών επεμβάσεων σε ιστορικά κτήρια»

Η θεωρητική προσέγγιση της αναγκαιότητας και του χαρακτήρα των στερεωτικών επεμβάσεων σε ιστορικά κτήρια. Βασικές μέθοδοι στερέωσης/ενίσχυσης και η οικοδομική τους επίλυση ανά δομικό στοιχείο της κατασκευής. Διαζωματική και οπλισμένη τοιχοποιία. Ζητήματα δεοντολογίας στη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος ως υλικό στερεωτικών επεμβάσεων σε μνημεία. Περιπτώσεις ενίσχυσης ιστορικών κτηρίων με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη)

Εβδομαδιαία διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση. Οι ώρες αναγράφονται στην παρένθεση δίπλα από τον τίτλο του κάθε σεμιναριακού μαθήματος. Οι ώρες και οι ημέρες παρακολούθησης επιβεβαιώνονται στον ενδιαφερόμενο μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. (πρωινά και απογευματινά μαθήματα και ΣΚ) Δεν απαιτείται καμία εργασία. (έναρξη: Μάιος 2022). Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

Τρίτη 17 Μαΐου 2022  –    (λήξη εγγραφών 16 Μαΐου)

 

*Ο σπουδαστής που θα ολοκληρώσει τους δύο κύκλους επιμόρφωσης: “Μεθοδολογία για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς” και “Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς”, θα λάβει Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό με 1οο ώρες επιμόρφωσης και τίτλο: Μεθοδολογία και Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και Τεχνικά Ζητήματα για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς


 

Δίδακτρα για τον Κύκλο:

Αρχικά δίδακτρα: 210 €

Έκπτωση: 190 € Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars, ή εφάπαξ εξόφληση)

Προσφορά: 170 € (ισχύει για την ασύγχρονη εκπαίδευση)

(τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δόσεις που επιλέγει ο σπουδαστής. Προκαταβολή εγγραφής από 20 € τα οποία αφαιρούνται από τα δίδακτρα)

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήσηΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παναγιώτης Δήμας

Ο κος Δήμας είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Προστασία Μνημείων (2009) και στη Μουσειολογία (2014). Έχει εργαστεί σε αναστηλωτικά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε αρχιτεκτονικά γραφεία και σήμερα απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής, οργανωτής και σύνεδρος σε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείμενο της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την εκπαιδευτική αξία του υλικού πολιτισμού. Είναι μέλος του ΤΕΕ, της ΕΤΕΠΑΜ και του TICCIH.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!