ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αξιολόγησε και επίλεξε την κατάλληλη
για σένα Επιμόρφωση…!!!

Τα Culture Webinars πρόκειται για επαγγελματικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια, τα οποία αναπτύσσουν και προσφέρουν γνώσεις σε εξειδικευμένα και ανταγωνιστικά εργασιακά και ακαδημαϊκά πεδία του πολιτισμού.

Τα Σεμινάρια είναι σχεδιασμένα να διδάσκονται εξ αποστάσεως και να παρέχουν βεβαιωμένη επιμόρφωση, με ευελιξία στην παρακολούθηση.

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να επιλέξει Κύκλους Επιμόρφωσης ή Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια, εξασφαλίζοντας Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας, προς κάθε χρήση.

Τα Culture Webinars προσφέρουν στοχευμένη γνώση πρακτικής εφαρμογής και χορηγείται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση από τον κατασρτιζόμενο.

Βρισκόμαστε αρωγοί στον εκπαιδευόμενο, προσφέροντας συμβουλές για τα επαγγελματικά και τα σπουδαστικά του βήματα.

Στελιος Ι. Πλακας

Ο δ/ντής των Culture Webinars

O Στέλιος Πλάκας με σπουδές στη Μουσειολογία/Μουσειογραφία και Σχεδιασμό Εκθέσεων, στη Συντήρηση Έργων Τέχνης και με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λαογραφία, εξειδικεύεται και εργάζεται στη διαχείριση & επιμέλεια συλλογών και εκθέσεων, ενώ έχει αναλάβει μουσειολογικές και μουσειογαρφικές μελέτες για μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις.

Έχει ενεργή ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις στη διαχείριση των βυζαντινών και λαογραφικών συλλογών, στη μουσειοπαιδαγωγική, καθώς και στο πεδίο για τη δράση των Μουσείων στην Πολιτιστική Διπλωματία. 

Έχει οργανώσει, αλλά και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες, ομιλίες και συνέδρια και έχει επιμεληθεί καταλόγους συλλογών. Αποτελεί βασικό ιδρυτικό μέλος και διατελεί Πρόεδρος του «Επιστημονικού Συλλόγου Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Πολιτιστικού Τουρισμού», ήδη από την ίδρυσή του. Σήμερα είναι επιμελητής της Ιστορικής Συλλογής Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από το Οχυρό Καρατάς στις Σέρρες της ΚΟΙΝΣΕΠ «Άγκιστρο Δράση» και της λαογραφικής συλλογής στο Ίσαρη Αρκαδίας. Έχει μελετήσει και επιμεληθεί τη μουσειακή συλλογή και το αρχείο του Λαογραφικού Μουσείου & Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει ανακοινώσει τη μουσειολογική και μουσειογραφική του μελέτη.
Ως μουσειοπαιδαγωγός έχει οργανώσει και υλοποιήσει μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα (σχολικές ομάδες, ενήλικες και Α.με.Α), τόσο ως εξωτερικός συνεργάτης, όσο και ως υπεύθυνος συλλογών. Εφάρμοσε για πρώτη φορά την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε μόνιμη μουσειακή έκθεση (Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας) και έχει δραστηριοποιηθεί στην πρόσβαση και την εκπαίδευση των Α.με.Α σε μουσειακούς χώρους.

Από το 2016 οργανώνει και διδάσκει προγράμματα μουσειακών σπουδών σε επίπεδο επιμόρφωσης.

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!