ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αξιολόγησε και επίλεξε την κατάλληλη
για σένα Εκπαίδευση…!!!

Τα Culture Webinars πρόκειται για επαγγελματικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια, τα οποία αναπτύσσουν και προσφέρουν γνώσεις σε εξειδικευμένα και ανταγωνιστικά πεδία του πολιτισμού.

Τα Σεμινάρια είναι σχεδιασμένα να διδάσκονται εξ αποστάσεως και να παρέχουν βεβαιωμένη επιμόρφωση, με ευελιξία στην παρακολούθηση.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει Κύκλους Επιμόρφωσης ή Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια, εξασφαλίζοντας Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας, προς κάθε χρήση.

Τα Culture Webinars προσφέρουν στοχευμένη γνώση πρακτικής εφαρμογής και χορηγείται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευόμενο.

Βρισκόμαστε αρωγοί στον εκπαιδευόμενο, προσφέροντας συμβουλές για τα επαγγελματικά και τα σπουδαστικά του βήματα.

Στελιος Ι. Πλακας

Ο δ/ντής των Culture Webinars

O κος Πλάκας με σπουδές στη Μουσειολογία/Μουσειογραφία, στη Συντήρηση Έργων Ζωγραφικής και στη Λαογραφία, εξειδικεύεται και εργάζεται στηv διαχείριση & επιμέλεια συλλογών και εκθέσεων, ενώ έχει αναλάβει μουσειολογικές και μουσειογαρφικές μελέτες για μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις.

Κατέχει ερευνητική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις στις βυζαντινές και λαογραφικές συλλογές, μελέτες όπως η Πολιτιστική Διπλωματία και τα Μουσεία, ενώ έχει επιμεληθεί καταλόγους μουσείων.

Έχει οργανώσει και συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε ημερίδες, ομιλίες και συνέδρια. Αποτελεί βασικό ιδρυτικό μέλος και διατελεί Πρόεδρος του «Επιστημονικού Συλλόγου Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Πολιτιστικού Τουρισμού», ήδη από την ίδρυσή του. Σήμερα είναι επιμελητής της Ιστορικής Συλλογής Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από το Οχυρό Καρατάς στις Σέρρες της ΚΟΙΝΣΕΠ «Άγκιστρο Δράση». Μελετάει και επιμελείται τη μουσειακή συλλογή και το αρχείο του Λαογραφικού Μουσείου & Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως μουσειοπαιδαγωγός έχει οργανώσει και υλοποιήσει μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα (σχολικές ομάδες, ενήλικες και Α.με.Α) τόσο ως εξωτερικός συνεργάτης, όσο και ως υπεύθυνος μουσείων κ συλλογών. Εφάρμοσε για πρώτη φορά την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε μόνιμη μουσειακή έκθεση και έχει δραστηριοποιηθεί στην πρόσβαση και την εκπαίδευση των Α.με.Α σε μουσειακούς χώρους.

Από το 2016 οργανώνει και διδάσκει προγράμματα μουσειακών σπουδών σε επίπεδο επιμόρφωσης

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!