ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αξιολόγησε και επίλεξε την κατάλληλη
για σένα Επιμόρφωση…!!!

Τα Culture Webinars πρόκειται για επαγγελματικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια, τα οποία αναπτύσσουν και προσφέρουν γνώσεις σε εξειδικευμένα και ανταγωνιστικά εργασιακά και ακαδημαϊκά πεδία του πολιτισμού.

Τα Σεμινάρια είναι σχεδιασμένα να διδάσκονται εξ αποστάσεως (με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) και να παρέχουν πιστοποιημένη επιμόρφωση.

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να επιλέξει Κύκλους Επιμόρφωσης ή Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια, εξασφαλίζοντας Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας, προς κάθε χρήση. Γι΄αυτό κάθε Κύκλος Επιμόρφωσης και Επιμορφωτικό Σεμινάριο πιστοποιούνται με ώρες επιμόρφωσης, ανάλογα το χρόνο διάρκειας της επιμόρφωσης-σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης που ισχύουν στην επιμόρφωση. 

Τα Culture Webinars προσφέρουν στοχευμένη γνώση πρακτικής εφαρμογής και χορηγείται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση από τον καταρτιζόμενο.

Βρισκόμαστε αρωγοί στον εκπαιδευόμενο, προσφέροντας συμβουλές για τα επαγγελματικά και τα σπουδαστικά του βήματα.

Στελιος Ι. Πλακας

Ο δ/ντής των Culture Webinars

Με σπουδές στη Μουσειολογία/Μουσειογραφία και Σχεδιασμό Εκθέσεων, στη Συντήρηση Έργων Τέχνης και με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λαογραφία, εξειδικεύεται και εργάζεται στη διαχείριση & επιμέλεια συλλογών και εκθέσεων, ενώ έχει αναλάβει μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες για μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις. Έχει ενεργή ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις στη διαχείρισηση των βυζαντινών και λαογραφικών συλλογών, στη μουσειοπαιδαγωγική, καθώς και στο πεδίο για τη δράση των Μουσείων στην Πολιτιστική Διπλωματία.

Έχει οργανώσει, αλλά και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες, ομιλίες και συνέδρια. Αποτελεί βασικό ιδρυτικό μέλος και διατελεί Πρόεδρος του «Επιστημονικού Συλλόγου Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Πολιτιστικού Τουρισμού», ήδη από την ίδρυσή του. Σήμερα είναι επιμελητής της μόνιμης συλλογής και σχεδιαστής του Λαογραφικού Μουσείου στο Ίσαρη Αρκαδίας. Διατελεί επιστημονικός συνεργάτης του Λαογραφικού Μουσείου & Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει ανακοινώσει και τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.

Ως μουσειοπαιδαγωγός έχει οργανώσει και υλοποιήσει μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα (σχολικές ομάδες, ενήλικες και Α.με.Α), τόσο ως εξωτερικός συνεργάτης, όσο και ως υπεύθυνος μουσείων και άλλων φορέων πολιτισμού. Εφάρμοσε για πρώτη φορά την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε μόνιμη μουσειακή έκθεση και έχει δραστηριοποιηθεί στην πρόσβαση και την εκπαίδευση των Α.με.Α σε μουσειακούς χώρους.

 

Από το 2016 οργανώνει και διδάσκει προγράμματα μουσειακών σπουδών σε επίπεδο επιμόρφωσης. 

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!