ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING-ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ MARKETING

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A04
Περιεχόμενο κύκλου:

Τα δύο Επιμορφωτικά Σεμινάρια “Πολιτιστικό Marketing” και “Μουσειακό Marketing” περιλαμβάνουν όμοια ύλη. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να επιλέξει και τα δύο σεμινάρια.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 2 ξεχωριστά επιμορφωτικά σεμινάρια
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΔΥΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING”

“ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ MARKETING”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING

Πολλές ειδικότητες και πρόσωπα που εργάζονται στον χώρο του πολιτισμού (συλλόγους, ιδρύματα, σχολεία, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, θέατρο κ.α.) αναλαμβάνουν να διαφημίσουν και να προβάλλουν το πολιτιστικό προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνοι, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, διαγωνισμοί, φεστιβάλ και λοιπές δράσεις.
Ο σπουδαστής διδάσκεται την πρακτική χρήση του marketing στον πολιτισμό ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να προτείνει στρατηγικές για την προώθηση ενός project. Αναλύονται όλες οι μορφές και τα μέσα για την κατάλληλη προώθηση. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνεται και η Σύνταξη των Δελτίων Τύπου, απαραίτητο για την προβολή. Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και και σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ερασιτεχνικά με τον πολιτισμό.

 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ MARKETING

Το Μουσειακό Μarketing αποτελεί επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο της επιστήμης της Μουσειολογίας και εκπαίδευση στις Μουσειακές Σπουδές. Οι περισσότερες ειδικότητες που εργάζονται σε μουσεία καλούνται να σχεδιάσουν ή να προτείνουν τρόπους προώθησης τόσο για το ίδιο το μουσείο, όσο και για διάφορα project, όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την έναρξη μιας έκθεσης κ.α.

Ο σπουδαστής διδάσκεται την πρακτική χρήση του marketing συγκεκριμένα για μουσειακούς χώρους, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να προτείνει στρατηγικές για την προώθηση ενός project. Αναλύονται όλες οι μορφές και τα μέσα για την κατάλληλη προβολή. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνεται και η Σύνταξη των Δελτίων Τύπου, απαραίτητο για την προώθηση. Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και και σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ερασιτεχνικά με τη διαχείριση συλλογών, όπως πολιτιστικοί σύλλογοι που διαθέτουν μουσείο ή συλλογή, συλλέκτες κ.α.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση. Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο Τμήμα

Τρίτη: 18 Ιουνίου 2024-Ώρες: 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 17/06)

το τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί νωρίτερα.

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον εισηγητή για να απαντηθούν  απορίες που αφορούν το σεμινάριο.  Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακής σύνδεσης.

 

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

 

Προγραμματισμένη ημερομηνία αποστολής σεμιναρίου

 Τρίτη18 Ιουνίου 2024 – (λήξη εγγραφών 17/06)

 


 

Δίδακτρα για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο

Δίδακτρα

Χωρίς έκπτωση: 50 €

με την έκπτωση: 40 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: 35 €

 

Εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση

 

*Στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Πολιτιστικού και Μουσειακού Marketing περιλαμβάνεται και το Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Σύνταξη Δελτίων Τύπου”

*Τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!