ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING-ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ MARKETING

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A04
Περιεχόμενο κύκλου:

Τα δύο Επιμορφωτικά Σεμινάρια “Πολιτιστικό Marketing” και “Μουσειακό Marketing” περιλαμβάνουν όμοια ύλη. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να επιλέξει και τα δύο σεμινάρια.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 2 ξεχωριστά επιμορφωτικά σεμινάρια
Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΔΥΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING”

“ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ MARKETING”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ MARKETING

Πολλές ειδικότητες που εργάζονται στον χώρο του πολιτισμού, αναλαμβάνουν να διαφημίσουν το πολιτιστικό προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνοι, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, διαγωνισμοί, φεστιβάλ και λοιπές δράσεις.
Ο σπουδαστής διδάσκεται την χρήση του marketing στον πολιτισμό ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να προτείνει στρατηγικές για την προώθηση ενός project. Αναλύονται όλες οι μορφές και τα μέσα για την κατάλληλη διαφήμιση. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται και η σύνταξη των Δελτίων Τύπου, απαραίτητο για την προώθηση.

 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ MARKETING

Οι περισσότερες ειδικότητες που εργάζονται σε μουσεία καλούνται να σχεδιάσουν ή να προτείνουν τρόπους προώθησης για διάφορα θέματα, όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την έναρξη μιας έκθεσης κ.α. Ο σπουδαστής διδάσκεται την χρήση του marketing συγκεκριμένα για το μουσείο και τις εκθέσεις, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να προτείνει στρατηγικές για την προώθηση ενός project. Αναλύονται όλες οι μορφές και τα μέσα για την κατάλληλη διαφήμιση. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται και η σύνταξη των Δελτίων Τύπου, απαραίτητο για την προώθηση.

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ – Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση. Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο τμήμα

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 27/6) το τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί νωρίτερα

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ – Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια των ημερών ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας σύνδεση μέσω messenger camera ή Skype.

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Ημερομηνία αποστολής των Σεμιναρίων για την Ασύγχρονη εκπαίδευση 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 (λήξη εγγραφών: 27/6)

 


 

Δίδακτρα για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο

Δίδακτρα

Χωρίς έκπτωση: 60 €

με την έκπτωση: 50 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά για το τέλος περιόδου για τη Σύγχρονη μέθοδο για το κάθε σεμινάριο: 40 €

Προσφορά για το τέλος περιόδου για την Ασύγχρονη εκπαίδευση για το κάθε σεμινάριο: 30 €

 

Χορηγείται: Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση

 

*Στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Πολιτιστικού και Μουσειακού Marketing περιλαμβάνεται και το Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Σύνταξη Δελτίων Τύπου”

*Τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!