ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΕΙΣΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A07
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 2 ξεχωριστά επιμορφωτικά σεμινάρια
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΔΥΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση. Διάρκεια κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου 3 ώρες.

Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό.

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια των ημερών ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας σύνδεση μέσω messenger camera ή Skype.

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

         

(1ο επιμορφωτικό σεμινάριο)   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΑΡΧΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Περιγραφή:

Η Τεκμηρίωση διακρίνεται και ως σύστημα και ως διαδικασία για την μελέτη και διαχείριση ενός αντικειμένου/συλλογής και είναι απαραίτητη για κάθε φορέα και συλλέκτη που κατέχει μία συλλογή.

Το Επιμοεφωτικό Σεμινάριο στοχεύει στην πρακτική γνώση του σχεδιασμού, της λειτουργίας των συστημάτων και των εργαλείων της Τεκμηρίωσης. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την διαχείριση των αντικειμένων και των συλλογών, τις μεθόδους και τους κανόνες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την έρευνα και την καταγραφή της πληροφορίας των αντικειμένων.

Αναλύονται οι μέθοδοι εργασιών στις περιπτώσεις όπου ο σπουδαστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία νέα συλλογή ή και αντικείμενο και για τη διαδικασία εισαγωγής του στο φορέα-την απόκτηση δηλαδή ενός αντικειμένου/συλλογής από ένα μουσείο/άλλο φορέα/συλλέκτη.

Μεταξύ άλλων, ο σπουδαστής διδάσκεται και τον σχεδιασμό καρτέλας, δελτίου αντικειμένου, όλες τις διαδικασίες για την διαχείριση των συλλογών, τη σύνταξη του εγχειριδίου πολιτικής διαχείρισης συλλογών που πρέπει να έχει κάθε μουσείο, το μουσειακό αρχείο, όλα τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται για την τεκμηρίωση.

Παρέχεται επαγγελματικό υλικό, Δελτία, Καρτέλες κ.α., προκειμένου ο σπουδαστής να το αξιοποιήσει προς όφελός του.

 

Προγραμματισμένα τμήματα για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

1η επιλογή: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, 17:30-20:30 (εγγραφή μέχρι 26/9)

2η επιλογή: Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023: 11:00-14:00 (εγγραφή μέχρι 20/10)

*Τα τμήματα μπορεί να συμπληρωθούν νωρίτερα

 

Ημερομηνίες αποστολής του σεμιναρίου για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (επιλογή μίας ημερομηνίας)

1η επιλογή: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023  (λήξη εγγραφών: 25/9)

2η επιλογή: Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 (λήξη εγγραφής: 16/10)

 

(2ο επιμορφωτικό σεμινάριο)   

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Περιγραφή: Η Προληπτική Συντήρηση αποτελεί απαραίτητο πεδίο στην Επιμέλεια των Συλλογών και του Αρχειακού Υλικού. Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο βασίζεται στους κανόνες, τα υλικά, τα μέσα και τη μεθοδολογία για την αποθήκευση (δημιουργία αποθηκών και αποθηκευτικών μέσων) και μεταφορά (τρόποι και μέσα συσκευασίας) των έργων τέχνης, βιβλιακού και αρχειακού υλικού. Εξετάζονται οι φθορές των έργων τέχνης, βιβλιακού και αρχειακού υλικού και τα αίτια που τις προκαλούν. Τέλος, διδάσκονται οι μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων φθορών (της πρόληψης) των έργων από τους κινδύνους (βιολογικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.)

Προγραμματισμένα τμήματα για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: (επιλογή ενός τμήματος)

1η επιλογή: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, 17:30-20:30 (εγγραφή μέχρι 3/10)

2η επιλογή: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023: 11:00-14:00 (εγγραφή μέχρι 3/11)

*Τα τμήματα μπορεί να συμπληρωθούν νωρίτερα

 

Ημερομηνίες αποστολής του σεμιναρίου για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (επιλογή μίας ημερομηνίας)

1η επιλογή: Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023  (λήξη εγγραφών: 2/10)

2η επιλογή: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 (λήξη εγγραφών: 30/10)

 

* Εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης για το κάθε σεμινάριο με ώρες επιμόρφωσης: 10, προς κάθε νόμιμη χρήση

*Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ένα από τα σεμινάρια ή και τα δύο λαμβάνοντας τη βεβαίωση με τίτλο «ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΕΙΣΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με ώρες επιμόρφωσης: 20, προς κάθε νόμινη χρήση.

 

 

*Τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

 


 

Δίδακτρα για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο

Χωρίς έκπτωση: 60 €

Έκπτωση: 50 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά με την εγγραφή και στα δύο σεμινάρια:

Για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: 80 € (σε δύο δόσεις: 40 € + 40 €)

Για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση: 70 € (σε δύο δόσεις: 40 € + 30 €)

Η πρώτη καταβολή γίνεται με την εγγραφή και η εξόφληση ολοκληρώνεται μέχρι τη λήξη εγγραφών του 2ου σεμιναρίου.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!