ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A05
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 2 ξεχωριστά επιμορφωτικά σεμινάρια
Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΔΥΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ»
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ»

 

1)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Περιεχόμενο: Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη σημασία και λειτουργία των πολιτιστικών στοιχείων ενός κράτους στην διπλωματία που πραγματοποιεί με άλλα κράτη. Την άσκηση πολιτικής συμφωνιών και διαπραγματεύσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής με την χρήση του πολιτισμού. Τομείς πολιτισμού που μπορούν να εμπλακούν και οι ειδικότητες και οι επιστήμες του πολιτισμού που μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας.
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1

2)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Περιεχόμενο: Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία & Μουσεία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη μεθοδολογία και στις πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν τα μουσεία και τα κέντρα/φορείς πολιτισμού στην δράση τους στην πολιτιστική διπλωματία. Ποιοί τομείς χρειάζεται να αναπτυχθούν και πώς χρειάζεται να εργαστούν οι επιστήμονες του πολιτισμού ώστε να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, νέα πεδία εργασίας με αποτέλεσμα την ενασχόληση τους με την πολιτιστική διπλωματία;
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1

* Το επιμορφωτικό σεμινάριο της Πολιτιστικής Διπλωματίας και Μουσεία, περιλαμβάνει την ύλη και του σεμιναρίου της Πολιτιστικής Διπλωματίας με τη διαφορά ότι το πρώτο επεκτείνεται στην ύλη και εξειδικεύεται στην λειτουργία των μουσείων στην Πολιτιστική Διπλωματία. 

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ – Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση.  Δεν απαιτείται καμία εργασία.

Προγραμματισμένα τμήματα: 

Α) Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, 17:00-20:00 (ισχύει και για τα δύο σεμινάρια-λήξη εγγραφών 16/12/2021, το τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί νωρίτερα)

Β)Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, 17:30-20:30 (ισχύει και για τα δύο σεμινάρια-λήξη εγγραφών 26/1/2022, το τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί νωρίτερα)

 

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ – Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια των ημερών ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας σύνδεση μέσω messenger camera ή Skype.

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Επιλογή ημερομηνιών για την αποστολή των Σεμιναρίων για την Ασύγχρονη εκπαίδευση 

Α) 13/12/2021 –λήξη εγγραφών 12/12/2021

Β) 17/1/2022  –λήξη εγγραφών 16/1/2022


 

Δίδακτρα για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο

Για τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Χωρίς έκπτωση: 50 €

με την έκπτωση: 40 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά για την Ασύγχρονη εκπαίδευση: 30 €

 

Χορηγείται: Βεβαίωση Επιμόρφωσης

 

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!