ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A05
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 2 ξεχωριστά επιμορφωτικά σεμινάρια
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΔΥΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ»
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ»

 

1)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Περιεχόμενο:

Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη σημασία και λειτουργία των πολιτιστικών στοιχείων ενός φορέα πολιτιστικού ή και μη στην διπλωματία που επιδιώκει να πραγματοποιήσει με άλλες χώρες, άλλους φορείς για να επιτευχθούν οι απαραίτητες συμφωνίες. Πρόκειται για μία επικοινωνιακή πολιτική στηριζόμενη στη χρήση στοιχείων που έχει ο φορέας, όπως μία θεατρική πράσταση, ταινία, έκθεση με τα οποία θα επικοινωνήσει και θα συμφωνήσει με άλλους φορείς και Κράτη, όπως τα Festival που ασκούν Πολιτιστική Διπλωματία προς όφελος του Κράτους ή και για τον ίδιο το φορέα που τo οργανώνει . Διδάσκεται η άσκηση επιρροής, επικοινωνίας, συμφωνιών και διαπραγματεύσεων με την χρήση του πολιτισμού. Κάθε ειδικότητα και οι επιστήμες του πολιτισμού μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας.
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1

 

2)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Περιεχόμενο:

Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία & Μουσεία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη μεθοδολογία και στις πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν τα μουσεία και τα κέντρα/φορείς πολιτισμού στην δράση τους στην Πολιτιστική Διπλωματία. Πώς χρησιμοποιείται μία έκθεση, συλλογή, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γενικότερα η λειτουργία ενός Μουσείου για την άσκηση επιρροής, συμφωνιών και διαπραγματεύσεων για λογαριασμό της χώρας ή για όφελος τους ίδιου του Μουσείου με άλλα Μουσεία ή φορείς; Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο περιλαμβάνει και την ύλη από το Σεμινάριο της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1

* Το επιμορφωτικό σεμινάριο της Πολιτιστικής Διπλωματίας και Μουσεία, περιλαμβάνει την ύλη και του σεμιναρίου της Πολιτιστικής Διπλωματίας με τη διαφορά ότι το πρώτο επεκτείνεται στην ύλη και εξειδικεύεται στη λειτουργία των μουσείων στην Πολιτιστική Διπλωματία. 

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση. Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο Τμήμα

Τρίτη: 25 Ιουνίου 2024-Ώρες: 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 22/06)

Διαθέσιμες θέσεις: 2

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον εισηγητή για να απαντηθούν  απορίες που αφορούν το σεμινάριο.  Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

 

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Προγραμματισμένη ημερομηνία αποστολής σεμιναρίου

 Τρίτη 02 Ιουλίου 2024 – (λήξη εγγραφών 01/07)

 

*Τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

 


 

Δίδακτρα για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο

Δίδακτρα

Χωρίς έκπτωση: 50 €

με την έκπτωση: 40 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: 30 €

 

Εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση

 

*Το σεμινάριο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ περιλαμβάνεται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!