ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A05
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 2 ξεχωριστά επιμορφωτικά σεμινάρια
Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΔΥΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ»
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ»

 

1)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Περιεχόμενο: Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη σημασία και λειτουργία των πολιτιστικών στοιχείων ενός κράτους στην διπλωματία που πραγματοποιεί με άλλα κράτη. Την άσκηση πολιτικής συμφωνιών και διαπραγματεύσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής με την χρήση του πολιτισμού. Τομείς πολιτισμού που μπορούν να εμπλακούν και οι ειδικότητες και οι επιστήμες του πολιτισμού που μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας.
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1

2)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Περιεχόμενο: Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία & Μουσεία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη μεθοδολογία και στις πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν τα μουσεία και τα κέντρα/φορείς πολιτισμού στην δράση τους στην πολιτιστική διπλωματία. Ποιοί τομείς χρειάζεται να αναπτυχθούν και πώς χρειάζεται να εργαστούν οι επιστήμονες του πολιτισμού ώστε να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, νέα πεδία εργασίας με αποτέλεσμα την ενασχόληση τους με την πολιτιστική διπλωματία;
Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1

* Το επιμορφωτικό σεμινάριο της Πολιτιστικής Διπλωματίας και Μουσεία, περιλαμβάνει την ύλη και του σεμιναρίου της Πολιτιστικής Διπλωματίας με τη διαφορά ότι το πρώτο επεκτείνεται στην ύλη και εξειδικεύεται στη λειτουργία των μουσείων στην Πολιτιστική Διπλωματία. 

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση. Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο τμήμα

Τετάρτη 05 Απριλίου 2023, 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 03/04) *Το τμήμα έχει συμπληρωθεί

Έκτακτο Τμήμα

Τρίτη 09 Μαΐου 2023, 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 08/5) * Διαθέσιμες θέσεις: 3

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια των ημερών ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας σύνδεση μέσω messenger camera ή Skype.

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Ημερομηνία αποστολής των Σεμιναρίων για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

Τρίτη 25 Απριλίου 2023 (λήξη εγγραφών: 24/04)

 

*Τα σεμινάρια περιλαμβάνονται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.

 


 

Δίδακτρα για το κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο

Δίδακτρα

Χωρίς έκπτωση: 50 €

με την έκπτωση: 40 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: 30 €

Χορηγείται: Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!