ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδικός σεμιναρίου: au-ep-sem-A03
Περιεχόμενο κύκλου:

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο στα Νομικά Ζητήματα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφορά το Νομικό Καθεστώς στον Πολιτισμό και στοχεύει ώστε ο σπουδαστής να γνωρίσει τις εσωτερικές ενέργειες του φορέα στη νομικών ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση των αντικειμένων. Κάθε επαγγελματίας που διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά είναι υπόλογος. Διδάσκεται η πρόβλεψη, ώστε ο σπουδαστής να είναι υποψιασμένος και να γνωρίζει τις διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπίσει παράνομες ενέργειες, να καταλήξει σε κατάλληλες συμφωνίες για τα αντικείμενα και το φορέα, να γνωρίζει τις συνέπειες και να αντιμετωπίζει ένα νομικό πρόβλημα πριν ακόμα εμφανιστεί και να εξετάζει τα αντικείμενα σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Περιλαμβάνεται η σύνταξη νομικών κειμένων, όπως συμφωνητικά δωρεών, δανεισμού αντικειμένων, πιστοποιητικό επιστροφής αντικειμένου και όλες οι διαδικασίες για την νομική κατοχύρωση και διευκρίνηση της νόμιμης ύπαρξης για ένα νέο ή υπάρχον αντικείμενο ή συλλογή.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 1
Ώρες Επιμόρφωσης για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο: 10
Έναρξη εγγραφών: έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 1
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Νομικά Ζητήματα στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ – Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση.  Δεν απαιτείται καμία εργασία. Ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένο τμήμα

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 29/06) το τμήμα μπορεί να συμπληρωθεί νωρίτερα

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ –  Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Την ημέρα έναρξης ο σπουδαστής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού σεμιναρίου και του δίνεται το περιθώριο επτά ημερών να μελετήσει το υλικό και μέχρι την έβδομη ημέρα να αποστείλει την άσκηση αξιολόγησης.

Στη διάρκεια των ημερών ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμινάριο και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας σύνδεση μέσω messenger camera ή Skype.

Ο σπουδαστής αν επιλέξει να ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Επιμόρφωσης (με ώρες Επιμόρφωσης: 10)», αν επιλέξει να μην ολοκληρώσει την άσκηση αξιολόγησης θα λάβει «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Ημερομηνία για την αποστολή του σεμιναρίου για την Ασύγχρονη εκπαίδευση 

 Τρίτη 28 Ιουνίου 2022-λήξη εγγραφών 27/06/2022

 

*Το σεμινάριο περιλαμβάνεται στον Κύκλο Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, όπως και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των “Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών”, τα οποία αναγνωρίζονται ως προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης και χορηγείται Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας.


 

Δίδακτρα:

Χωρίς έκπτωση: 60 €

με την έκπτωση: 50 € (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμορφωτικού Σεμιναρίου των Culture Webinars)

Προσφορά για το τέλος περιόδου για τη Σύγχρονη μέθοδο: 40 €

Προσφορά για το τέλος περιόδου για την Ασύγχρονη εκπαίδευση: 30 €

 

Χορηγείται: Βεβαίωση Επιμόρφωσης προς κάθε νόμιμη χρήση.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!