Μουσειοεκπαιδευτικές εφαρμογές μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

Τιμή από:
21€
17€

Ισχύει τρέχουσα προσφορά

Περίληψη

Τα μουσεία και λοιποί πολιτιστικοί φορείς επιλέγουν για πολλούς λόγους να πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επιστήμη της μουσειοπαιδαγωγικής με τις μουσειοεκπαιδευτικές εφαρμογές της προσφέρει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους χώρους πολιτισμού. 

Η καταγραφή των αναγκών για τις πρακτικές στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους συγκεντρώνονται και αναλύονται μέσα από παραδείγματα ολοκληρωμένων μουσειοεκπαιδευτικών εφαρμογών. 

Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βασικές θεματικές που αφορούν ζητήματα εκπαιδευτικής ερμηνείας των αντικειμένων και των εκθέσεων, τη συνεργασία σχολείων και μουσείων, τη σύνδεση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για ομάδες προσφύγων, την αξιοποίηση θεμάτων αναπηρίας ως εκπαιδευτικά εργαλεία, τη δημιουργία τεχνολογικών εφαρμογών και την εκπαιδευτική τους λειτουργία, τη σύνδεση άλλων μορφών εκπαίδευσης, όπως την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ο βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως ένα εγχειρίδιο για όλους τους επαγγελματίες που απασχολούνται με τη μουσειοπαιδαγωγική γιατί αναδεικνύονται τα ερωτήματα που θίγουν όπως, για τις συνεργασίες, τα βήματα για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση, την κατάθεση και έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καταγράφονται συμπεράσματα, προτείνονται και δίνονται οδηγίες για ζητήματα, όπως την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε σχολεία, την περιγραφή του εξοπλισμού μέσα στην ανάλυση των Ε.Π., οι μορφές για τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της ανάλυσης και καταγραφής των δεδομένων για τα Ε.Π., η σύνταξη του σεναρίου, ο τελικός σχεδιασμός και αναλυτικά το περιεχόμενο για την ολοκλήρωση μιας πρότασης για Ε.Π ή Μ.Π. Επίσης, περιγράφεται η αντιμετώπιση των ομάδων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η επεξεργασία και η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (όπως τα φύλλα εργασίας κ.α.), αλλά και τεχνολογικών συστημάτων που εξυπηρετούν τις εκθέσεις.

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!